U Zagrebu, 17.6.2021.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„Dokaži da si PRANK MASTER i osvoji nagradu“

(u daljnjem tekstu: Pravila)

Prije početka postupka prijave za sudjelovanje u predmetnom nagradnom natječaju (u daljnjem tekstu „Natječaj“), molimo Sudionike natječaja da pročitaju ova Pravila nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu „Pravila“).

ČLANAK 1. Organizator

Organizator nagradnog natječaja je Experience TEN d.o.o., Gajeva 28, Zagreb, OIB: 09636660899 (u daljnjem tekstu: Organizator), koji za Samsung Electronics Austria GmbH, Radnička cesta 37b, 10000 Zagreb, OIB: 71762969400 (u daljnjem tekstu: Naručitelj), priređuje nagradni natječaj pod nazivom „Dokaži da si PRANK MASTER i osvoji nagradu“ (u daljnjem tekstu: Natječaj).

ČLANAK 2. Svrha

Svrha nagradnog Natječaja jest promocija proizvoda i usluga Naručitelja.

ČLANAK 3. Trajanje i mjesto provođenja nagradnog natječaja

Organizator organizira nagradni natječaj pod nazivom „Dokaži da si PRANK MASTER i osvoji nagradu“ putem Instagram, TikTok i Facebook društvenih mreža.
Natječaj će trajati od 17. lipnja do 18. srpnja 2021. godine do 23:59 sati, za područje Republike Hrvatske.

ČLANAK 4. Objava pravila natječaja

Pravila Natječaja bit će objavljena na web stranici https://prankgenerator.hr. Sudjelovanjem u Natječaju, korisnici prihvaćaju ova Pravila.

ČLANAK 5. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan početka ovog Natječaja, izuzev zaposlenika Organizatora, Experience TEN d.o.o., Gajeva 28, Zagreb, OIB: 09636660899, zaposlenika tvrtke Xantie d.o.o., Zinke Kunc 3B, Zagreb, OIB:89537643260 kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Za sudjelovanje maloljetnika potreban je pristanak roditelja ili zakonskog zastupnika koji će preuzeti nagradu za slučaj da Sudionik maloljetnik bude ujedno i dobitnik nagrade.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja u Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim Pravilima.

ČLANAK 6. Troškovi sudjelovanja

Sudionici Natječaja sami snose troškove sudjelovanja u nagradnom Natječaju. Troškovi sudjelovanja primjerice, ali ne isključivo uključuju:

 • troškove pristupa Internetu,
 • troškove prijenosa podataka.

ČLANAK 7. Mehanika nagradnog natječaja

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju Sudionici trebaju: 

– posjetiti Internet stranicu https://prankgenerator.hr, pokrenuti generator te nakon što dobiju prank (podvalu, izazov), snimiti prank video ili fotku, objaviti ga na svom osobnom Instagram, TikTok ili Facebook profilu uz obavezan hashtag #AwesomePrank, 

ili 

– opisati svoju prank/podvalu u komentaru na objavama influencera na Instagramu i/ili TikToku: Luciano Plazibat @lucianoplazibat, Monika Marić @mr.moncina, Bruno Lukić @brunolukic, @loodibruc i Antonia Dora Pleško @antoniadoraaa, @antoniadora.  

Kako bi Sudionici mogli sudjelovati u Natječaju i kako bi njihove objave bile vidljive na hashtagu #AwesomePrank, potrebno je da njihovi Instagram, TikTok ili Facebook profili budu javni.

Organizator neće imati pristup Sudionikovom Instagram, TikTok ili Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati njegovim podacima na tim mrežama, osim podacima koji su javno dostupni. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

U nagradnom Natječaju, dostupno je ukupno 5 prankova (podvala, izazova) te Sudionici mogu na svojim Instagram, TikTok i/ili Facebook profilima objaviti neograničen broj prijava za svaki od zadataka, međutim mogu osvojiti samo jednu nagradu.

Dostupni prankovi (podvale, izazovi) u nagradnom natječaju su sljedeći:

 1. „Vodeni duel“
 2. „Selfie prank“
 3. „Slana šala“
 4. „(Na)opaka fora“
 5. „Neočekivani tuš“

U izbor za osvajanje nagrade ulaze sve prijave Sudionika na hashtagu #AwesomePrank na Instagramu, TikToku ili Facebooku, te svi komentari koje su Sudionici prijavili na Instagram i TikTok objavama Influencera, a koje zadovoljavaju uvjete iz Članka 5. i Članka 8. ovih Pravila.

Dobitnike nagrada bira stručni žiri u sastavu Monika Marić, jedna osoba od strane Naručitelja te jedna osoba od strane Organizatora nagradnog Natječaja. Stručni žiri bira dobitnike koji su se svojom objavom na Instagramu, TikToku ili Facebooku sukladno ovim Pravilima prijavile u Natječaj i imale najkreativniju prijavu.

Zbog tehničkih karakteristika različitih uređaja, preglednika i programa, iskustvo sudjelovanja može se razlikovati ovisno o načinu i uređaju putem kojeg se pristupa Internet stranici https://prankgenerator.hr.

Zbog tehničkih ograničenja, neke funkcionalnosti web stranice neće raditi ispravno i/ili im se neće moći pristupiti kroz sljedeće web preglednike: Internet Explorer sve verzije, Edge verzija 18 i starije, Firefox verzija 47 i starije, Chrome verzija 67 i starije, Safari verzija 8 i starije, iOS Safari verzija 10.3 i starije, Opera verzija 16 i starije, Opera Mini sve verzije, Opera Mobile verzija 12.1 i starije, Android Browser verzija 4.4.4 i starije, Samsung Internet verzija 9.2 i starije.

ČLANAK 8. Ispravnost prijava

Kako bi prijava Sudionika u Natječaju bila ispravna, potrebno je: 

– posjetiti Internet stranicu: https://prankgenerator.hr, pokrenuti generator pranka (podvale, izazova) klikom na gumb „Generiraj prank“, snimiti video ili fotku kao odgovor na dobiveni prank zadatak, video ili fotku objaviti na osobnom Instagram, TikTok i/ili Facebook profilu uz hashtag #AwesomePrank, 

ili 

– opisati prank/podvalu u komentaru na prank objavama influencera na Instagramu i/ili TikToku: Luciano Plazibat @lucianoplazibat, Monika Marić @mr.moncina, Bruno Lukić @brunolukic, @loodibruc i Antonia Dora Pleško @antoniadoraaa, @antoniadora.  

Sudionik može prijaviti neograničen broj videa ili fotografija, te napisati neograničen broj komentara kako je opisano u Članku 7. ovih Pravila, međutim može osvojiti samo jednu nagradu. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih poteškoća neke od društvenih mreža navedenih u ovim Pravilima ili drugih razloga na koje Organizator nema utjecaja.

Sudionici Natječaja, izjavljuju da je svaki prijavljeni sadržaj originalno djelo Sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva. Svi sadržaji koje Sudionik prijavi u okviru Natječaja, moraju biti slobodni od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je učitao sadržaj prilikom prijave te Organizator nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

Ako Sudionik Natječaja uz hashtag #AwesomePrank objavi bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti se neće smatrati regularnom prijavom na Natječaj i neće biti uzet u obzir za osvajanje nagrade.

ČLANAK 9. Diskvalifikacija Sudionika

Organizator ima pravo pregledati pristigle prijave na hashtagu #AwesomePrank na Instagramu, TikToku i Facebooku te komentare na prank objavama influencera te zadržava pravo u bilo kojem trenutku po vlastitoj prosudbi izuzeti iz razmatranja za osvajanje nagrade one Sudionike i njihove prijave ukoliko:

 • Sudionik krši ova Pravila,
 • se Sudionik ne pridržava teme natječaja,
 • Sudionik ne odgovara na upit Organizatora ili tehničkog izvođača, u roku od 24 sata na kontaktne podatke iz Članka 8. ovih Pravila,
 • Sudionik sadržajem krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba,
 • Sudionik svojim sadržajem spominje javne osobe ili prikazuje marke (brand, logotip, naziv) bilo kojeg proizvođača ili proizvoda, odnosno prenosi reklamni sadržaj,
 • Sudionik prijavi diskriminirajući, pogrdan, vulgaran ili uvredljiv sadržaj, uvredljiv po rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi,
 • je Sudionik povrijedio tajnost, cjelovitost i dostupnost računalnih podataka, programa ili sustava drugih korisnika, ili izvršio djelo računalnoga krivotvorenja i/ili računalne prijevare.

ČLANAK 10. Fond nagrada

Ukupan nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

NAGRADE:
Samsung Galaxy A52 – 2 kom
Galaxy Buds Live slušalice – 1 kom
Role, Reign Anax* – 1 kom
Skateboard, Globe G1 Hard Luck – 1 kom
Majice – 20 kom

*Ovisno o potrebnoj veličini nagrade za dobitnika, model nagrade može biti izmijenjen.

Pored gore navedenih nagrada, prijavljeni sadržaj Dobitnika bit će javno objavljen na profilu društvenih mreža Naručitelja, te prihvaćanjem Pravila nagradnog natječaja sudionici daju suglasnost za objavu prijavljenog sadržaja na društvenim mrežama Naručitelja.

ČLANAK 11. Osvajanje nagrade

Dobitnici nagradnog Natječaja bit će objavljeni 28. srpnja 2021. godine u 16:00 sati na Internet stranici https://prankgenerator.hr. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 12. ovih Pravila. Nagrade osvaja ukupno 25 Sudionika, po jednu nagradu svaki, sukladno odluci stručnog žirija. Žiri bira dobitnike nagrada sukladno ovim Pravilima opisanim u člancima 5., 7. i 8. ovih Pravila.

Ukoliko se Sudionik čija je prijava odabrana za dobitak nagrade ne odazove na upit Organizatora u roku od 24 sata, Organizator ima pravo odabrati drugog Sudionika za dobitnika nagrade.

Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, uvidom u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati zamjenu za drugačiju nagradu ili u većim količinama od onoga što je navedeno u ovim Pravilima. Nagrade se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Sudionik nagradu ne može prenijeti na neku drugu osobu.

ČLANAK 12. Preuzimanje nagrade

O osvajanju nagrade, dobitnik će biti obaviješten putem direktne poruke na Instagramu, TikToku ili Facebooku Sudionika, od strane Organizatora najkasnije 7 dana od završetka Natječaja.

Kako bi preuzeo nagradu, dobitnik je dužan javiti se Organizatoru na upit najkasnije u roku od 24h od slanja upita, te poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona) zbog dogovora o preuzimanju nagrade.

Ukoliko se dobitnik ne odazove u navedenom roku, nagradu dobiva Sudionik sa sljedećom najkreativnijom prijavom prema odluci stručnog žirija.

Nagrada će dobitniku biti uručena slanjem na kućnu adresu. Obveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan potpisati dokument potvrde o preuzimanju nagrade te ga dostaviti Organizatoru poštom ili u elektronskom obliku putem e-maila.
Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika izvršene su sve obveze Organizatora prema dobitniku.

ČLANAK 13: Objava dobitnika

Instagram, TikTok i/ili Facebook nadimak dobitnika bit će objavljeni na Internet stranici https://prankgenerator.hr, najkasnije u roku od 7 dana od završetka natječaja.
Rezultati izbora dobitnika su konačni. Ne postoji mogućnost žalbe.

ČLANAK 14. Porezi

Dobitnik ne snosi obvezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

ČLANAK 15. Publicitet

Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti na društvenim mrežama Naručitelja bez naknade i bez potrebne daljnje suglasnosti Sudionika.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s društvenim mrežama Instagram, TikTok i Facebook. One ga ne promiču niti sponzoriraju. Sudionici svoje osobne podatke daju Organizatoru isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, a ne društvenim mrežama. Instagram i Facebook su javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Smatrat će se da su Sudionici sadržaj povezan s ovim Natječajem objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, Organizator će smatrati, ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj povezan s ovim Natječajem (uključujući fotografije, videe, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja te da su upoznati s Pravilima Privatnosti navedenih društvenih mreža te Organizator za takve objave ne preuzima nikakvu odgovornost.

ČLANAK 16. Vrste i uporaba osobnih podataka

Sudjelujući u Natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da osobne podatke (nadimak, e-mail adresa, ime i prezime, kućna adresa, broj telefona, ime profila na društvenim mrežama) koje Sudionik sam dostavlja u ovom Natječaju, Organizator koristi u svrhu održavanja, provođenja i promocije ovog Natječaja i/ili ponude Naručitelja.

Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira u slučajevima iz Članka 16. ovih Pravila koristeći podatke koje je ostavio unutar nagradnog Natječaja. U slučaju mogućih netočnosti podataka ili manipulacije, postupit će se u smislu odredbe Članka 9. ovih Pravila.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku do proglašenja dobitnika Natječaja uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke koristiti isključivo za:

 1. objavu dobitnika,
 2. kontaktiranje dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade ili u slučaju potrebe za dodatnim informacijama,
 3. dostavljanje nagrade dobitniku,
 4. vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim natječajima

ČLANAK 17. Prava sudionika vezana uz osobne podatke

Dobitnici nagrade u nagradnom Natječaju slanjem e-mail poruke na digital@ten.marketing imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem ovog Natječaja:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio,
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pohranio,
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio,
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio,
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

ČLANAK 18. Objavljivanje osobnih podataka

Organizator može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Natječaja, a s kojom Organizator surađuje te s trećom stranom koja provodi u ime Organizatora i za njegov račun aktivnosti vezane uz organizaciju isporuke nagrade.
Organizator je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Osobni podaci dobitnika, odnosno njihovih zakonskih zastupnika nužni su za potrebe uručenja nagrade u okviru predmetnog Natječaja (ime, prezime, adresa, broj mobitela). Dostava podataka od strane dobitnika u nagradnom Natječaju je dobrovoljna i nužna kako bi dobitnik mogao preuzeti nagradu.

Organizator može koristiti ime i prezime dobitnika nagrade u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama u javnim medijima bez ikakvih nadoknada dobitniku, a u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

ČLANAK 19. Nadopune i ispravljanje osobnih podataka

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak tijekom trajanja natječaja slanjem e-maila na adresu digital@ten.marketing, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu te koje informacije želi nadopuniti.

ČLANAK 20. Zaštita podataka

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

ČLANAK 21. U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovog nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 22. Prekid natječaja i izmjena pravila natječaja

U slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Organizator može privremeno ili trajno prekinuti Natječaj te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost putem web stranice https://prankgenerator.hr.

Ako je do prekida Natječaja došlo zbog djelovanja jednog od Sudionika, Organizator ima pravo zahtijevati od Sudionika naknadu time prouzročene štete.
Organizator može promijeniti Pravila nagradnog Natječaja u bilo kojem trenutku te o tome obavijestiti javnost objavom novih pravila na Internet stranici https://prankgenerator.hr.

ČLANAK 23. Prihvat prava i obveza

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila te je suglasan da se njegov sadržaj i nadimak koji koristi na Instagram, TikTok i/ili Facebook društvenim mrežama, mogu javno objaviti, koristiti od strane Organizatora u promotivne svrhe, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu. Ukoliko Sudionik postane dobitnik nagrade, također je suglasan da se javno objave i njegovi osobni podaci.